this blog is about Uganda.
on the left you find information in Norwegian and on the rigth you find english videos, pictures and Ugandamusic (press some of the videoes or picture and the video or music will be shown on the top of the page)
Please feel free to make a comment :)

torsdag 19. juli 2007

Familier, barn og organisasjoner pengene ble brukt på.

dette er noen av barna i familien som fikk en del mat og diverse ting som såpe, tannpasta osv...
i denne familien, som er familien til Stella, var vi også innom med litt mat og hygiene artikler.
dette er familien til Dorcus, vi hjalp de med en regning.
dette er FEED MY LAMB unger, som fikk penner, bøker, kjeks og godis.

vi var også innom Salvation Army, med en liten overaskelse.
CRO, her fikk de også skolesaker og godis. ( http://www.crouganda.org/ )

vi var også innom GOOD HOPE ORGANISATION, men leverte bar bokser der, da vi ikke hadde muligheten til å møte barna.