this blog is about Uganda.
on the left you find information in Norwegian and on the rigth you find english videos, pictures and Ugandamusic (press some of the videoes or picture and the video or music will be shown on the top of the page)
Please feel free to make a comment :)

tirsdag 18. mars 2008

Redd barna i Uganda....

FN-konvensjon om barns rettigheter bl.a. § 28)

Redd Barnas mål er å bidra til at vanskeligstilte barn får opplæring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter, samt kunnskaper som bidrar til en bedre livssituasjon. Vi samarbeider blant annet med det nasjonale instituttet for lærerutdanning for å bedre kvaliteten på undervisningen i de formelle skolene. Ellers har vi valgt å konsentrere oss mest om barn som faller utenfor skolesystemet.

I Uganda går 13 % av barn i skolepliktig alder ikke på skole. Skoler nord i landet er fortsatt lukket på grunn av utrygge forhold. Kun 2 % av barn mellom tre og fem år har tilgang til "Early Learning Centres" (ECD), siden tjenestene begrenses av lav kapasitet i lokalsamfunnene til å sette i gang og opprettholde ECD-steder.

Barn i konfliktområder har mistet flere års skolegang pga. flytting/ fordrivning og bortføring.

Mange jenter er nå mødre og kan dermed verken gå på skole selv eller sende sine egne barn dit pga. stigmatisering og fattigdom. I tillegg er mange barn og unge fremdeles i flyktningleire der tilgangen til utdanning er minimal.

Rundt 70 % av de som var innmeldt på skole i 1997 er forsvunnet fra systemet. Det er svært mange som slutter på skolen, hovedsakelig pga. de skjulte utdanningskostnadene som preger utdanningssystemet.

De improviserte skolene er ikke bare utilstrekkelige, men uegnet for meningsfylt læring. Generelt sett er retten til utdanning for alle barn i Uganda fremdeles en drøm som ligger langt unna realitetene. Den skjulte kostnaden knyttet til grunnutdanning legger strenge begrensninger på regjeringens forsøk på å oppnå full allmenn utdanning.

(kilde http://www.reddbarna.no/default.asp?V_ITEM_ID=223)